İMO UŞAK ŞUBEMİZDE AÇILMASI PLANLANAN KURSLARIMIZ

Eklenme Tarihi: 14/04/2022

Afişi.png
*EKB Kurs ücreti: 850 TL
*Diğer Kurs ücretleri: 400 TL

*Katılım Belgesi verilecektir. (%70 devamlılık şartı vardır)

*Başvuru tarihi itibariyle aidat borcu bulunmamalıdır.

*Çalışmayan üyelerimiz için 5 kişilik kontenjanımız mevcuttur, ücret alınmayacaktır.

*Ön kayıt son başvuru tarihi: 30 Nisan 2022

*Ön kayıtlar tamamlandıktan sonra yeterli katılım sağlanırsa kurs tarihleri yayınlanacak ve kesin kayıtlar yapılacaktır.

EKB Uzmanı Eğitimi Kaydı Sırasında Aranacak Koşullar ve İstenecek Belgeler

 • Katılımcı tarafından doldurulmuş ve bizzat imzalanmış EKB uzmanı kayıt formu
 • Aidat borcu bulunmaması
 • EKB uzmanlık eğitimlerine katılan üyemiz ve diğer oda üyelerinden her yıl güncellenerek duyurulan eğitim tarihinde geçerli EKB uzmanı eğitimi ve EKB uzmanı yetki belgesi ücret makbuzu
 • 2 adet fotoğraf
 • İTB sahibi İMO üyelerinin için güncel İTB'sinin fotokopisi
 • İTB sahibi olmayan İMO üyelerinden sadece kayıt formu
 • İMO üyesi olup, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üyelerimiz için kursa katılımlarına dair kurum onaylı yazı veya kurum kimlik kartı
 • Elektrik Mühendisleri Odası üyeleri için; kayıt formu, yeni tarihli Oda Kayıt Belgesinin (SMM Belgesi bulunmayanlardan istenecek), Oda/ Okul/ Noter onaylı diploma/mezuniyet belgesi örneği
 • Elektrik Mühendisleri Odası üyesi olup güncel SMM Belgesi bulunanlardan; "Elektrik 1 kV Altı SMM Belgesi" veya "1kV Üstü ve 1 kV Altı SMM Belgesi"
 • Makina Mühendisleri Odası üyeleri için; kayıt formu, yeni tarihli Oda Kayıt Belgesinin (SMM Belgesi bulunmayanlardan istenecek), Oda/ Okul/ Noter onaylı diploma/mezuniyet belgesi örneği
 • Makina Mühendisleri Odası üyesi olup güncel SMM Belgesi bulunanlardan; Isı Yalıtımı - Isıtma Tesisatı - Sıhhi Tesisat alanlarında SMM Büro Tescil Belgesi
 • Mimarlar Odası üyeleri için; kayıt formu, yeni tarihli Oda Kayıt Belgesinin (Büro Tescil Belgesi bulunmayanlardan istenecek), Oda/ Okul/ Noter onaylı diploma/mezuniyet belgesi örneği
 • Mimarlar Odası üyesi olup firma kaydı bulunanlardan güncel Büro Tescil Belgesi (BTB)
 • Odamız üyesi olmayanlardan diploma/mezuniyet belgesi örneği (Oda/ Okul/ Noter onaylı)
 • Katılımcının mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik, elektronik ve elektrik elektronik mühendisi diplomasına sahip olması aranır.

EKB Uzmanı Eğitimi Sırasında Dikkate Alınacak Hususlar

1. EKB eğitimi katılımcıları eğitime gelirken kendi kişisel bilgisayarını getirir.

2. EKB eğitim dokümanları ücretsiz olarak katılımcılara dağıtılır.

3. Eğitimler İMO logosunun kullanıldığı sunumlarla yapılır, eğitim dokümanları CD’ye kopyalanarak eğitimin öncesinde katılımcılara dağıtılır.

4. EKB uzmanı eğitimleri verilecek dersliğin 25 kişiye hizmet verecek fiziki alt yapıya sahip olması şarttır.

5. EKB uzmanı eğitimleri, 6 saat teorik ve 18 saat uygulama olmak üzere toplam 24 saatten az olamaz, eğitimin en az 16 saatine katılım zorunludur.

6. Eğitimin sonunda en az 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli yazılı sınav yapılacak, başarı notu 100 üzerinden en az 70 olacaktır. Sınav sonuçları en geç 3(üç) gün içinde katılımcıların bizzat kendilerine bildirilecektir.

7. EKB uzmanı eğitimleri Şube Yöneticisi veya çalışanı BEPTR Oryantasyon eğitici eğitimi almış en az 2(iki) eğitici tarafından verilir.

8. EKB uzmanı eğitimi sınav sorularının hazırlanması, sınavın yapılması, sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinden eğitim programlarında görevlendirilen eğiticiler yetkili ve sorumlu olup eğiticilere bu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

9. EKB Uzmanı yetki belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitiminde eğitime katılmaksızın, yeniden sınava girilerek, sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alınması hâlinde yetki belgesi yenilenecektir.

10.Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan katılımcılara ve eğitim süresini tamamlayarak geçerli mazeretleri sebebiyle sınava katılması mümkün olmayanlara yeniden eğitime katılmaksızın bir yıl içinde en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınacaktır.

EKB uzmanı belgesi almaya hak kazanan üyelerimiz İTB altında kayıtlı SİM olduğu tarihten itibaren BEP-TR programında proje üretebileceklerdir.

EKB Uzmanı Eğitimi Başvuru Formu örneği için tıklayınız

 

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası